.

Felhasználási feltételek

Kereskedelmi cég - BeGadget s.r.o.
székhelye: Moskevská 531/62, 101 00, Praha 10 – Vršovice
ID: 09896660. Adószám: CZ09896660
Bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C. szakasz, 344249. sz.
áruk értékesítése a www.begadget.hu internetes címen található online áruházon keresztül

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A BeGadget s.r.o. jelen szerződési feltételei (a továbbiakban: „feltételek és feltételek”). , székhelye: Moskevská 531/62, 101 00, Prága 10 - Vršovice, IČ: 09896660, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C. szakasz, 344249. beszúrás (a továbbiakban: „Eladó”) törvény (a továbbiakban: Ptk.) 1. §-a (a továbbiakban: Ptk.) az adásvételi szerződéssel összefüggésben vagy annak alapján a felek kölcsönös jogai és kötelezettségei (a továbbiakban: Ptk.) adásvételi szerződés"), amelyet az eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: "vevő") köt az eladó webáruházán keresztül. Az internetes áruházat az eladó a www.begadget.hu internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: "honlap") üzemelteti, a weboldal felületén (a továbbiakban: üzlet webes felülete) keresztül.

Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy önálló szakma gyakorlása során eljár az áruk megrendelésekor.

Az adásvételi szerződésben az üzleti feltételektől eltérő rendelkezések is megállapodhatnak. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.

A feltételekben foglaltak az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek magyar nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés magyar nyelven köthető.

A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a szerződési feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

FELHASZNÁLÓI FIÓK

A vásárlónak a weboldalon történt regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. Felhasználói felületéről a vásárló árut rendelhet (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is megrendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.

A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatát helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A vásárló köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat minden változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.

A vásárló nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél általi használatát engedélyezni.

Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő 1 évnél hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeit (ideértve az üzleti feltételeket is).

Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik féltől származó hardver és szoftver szükséges karbantartása.

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A Ptk. 1732. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruról, beleértve az egyes áruk árát és az áru visszaküldésének költségét is, amennyiben ezen áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza postai úton. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok az áruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén található, az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztató csak abban az esetben érvényes, ha az áru Magyarország területén belül történik.

Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap különösen a következőkről tartalmaz információkat:

a megrendelt árut (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába "behelyezi"),

az áru vételárának fizetési módját, a megrendelt áru szállításának szükséges módjára vonatkozó információkat és

tájékoztatás az áruk szállításával (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”) kapcsolatos költségekről.

A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatait, még akkor is, ha a vevő képes észlelni és kijavítani a megrendelés adatbeviteli hibáit. A vevő a megrendelést a „Megrendelés befejezése” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja ezt az átvételt a Vevőnek e-mailben a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: „Vásárló e-mail címe”).

Az eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) mindig jogosult a vevőtől a megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon).

Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés elfogadás (elfogadás) kézbesítésével keletkezik, amelyet az eladó e-mailben küld meg a vevőnek, a vevő e-mail címére.

A Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor beleegyezik a távközlési eszközök használatába. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszköz használatának költségeit (internetkapcsolat költsége, telefonálás költsége) a vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térnek el a alapkamat.

ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az áru árát és az áruk szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés alapján a vevő az alábbi módokon fizetheti meg az eladónak:

készpénzben vagy utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
készpénz nélküli átutalás az eladó 12096712-01843437-00100001 (IBAN HU12120967120184343700100001) számú, Raiffeisenbanknál vezetett számlájára (a továbbiakban: eladói számla);
készpénz nélküli a Global Payments fizetési rendszeren keresztül;

A vevő a vételáron felül köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru szállításával kapcsolatos költségeket is.

Az eladó nem kér előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 6. pontjában foglaltakat, amelyek az áru vételárának előzetes fizetési kötelezettségére vonatkoznak.

Készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 napon belül esedékes.

Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jellel együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.

Az eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a vevő nem ad további visszaigazolást a megrendelésről (6. cikk), hogy követelje a teljes vételár megfizetését, mielőtt az árut elküldi a vevőnek. 2119. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

Az áruk árából az eladó által a vevőnek adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze.

Ha az üzleti kapcsolatokban ez szokásos, vagy ha általánosan kötelező jogszabályok előírják, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Eladó jex + ÁFA fizető. Az adóbizonylatot - számlát az eladó az áru árának megfizetése után állítja ki a vevőnek, és elektronikus formában küldi meg a vevő elektronikus címére.

Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a befolyt bevételt az adóügyintézőnél online nyilvántartani; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

A vevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 1837. §-ában foglaltak szerint a vevő kívánsága szerint módosított áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, illetve az ő részére az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni a Ptk. romlandó áruk és a kiszállítást követően más áruval helyrehozhatatlanul összekeveredett áruk kiszállítása, a fogyasztó által a csomagolásból kivett és higiéniai okokból vissza nem küldhető zárt csomagolású áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, valamint az adásvételi szerződésből hang- vagy képfelvételek vagy számítógépes program eredeti csomagolásának szállítására. A termék 14 napon belüli visszaküldésének lehetősége csak a fogyasztókkal kötött adásvételi szerződésekre vonatkozik. Vállalkozónak, vállalkozási tevékenysége körében szerződést kötő személynek történő értékesítés esetén ez a jog jogszabályból nem keletkezik, és 14 napon belül a termék visszaküldésére nincs lehetőség.

Ha nem az Általános Szerződési Feltételek 1. cikkében említett esetről van szó, vagy más olyan esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a 1829. § (1) bekezdése szerint. a Polgári Törvénykönyv szerint az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, és ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az utolsó áruszállítás átvételének napjától számít . Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított formanyomtatvány mintát használhatja, amelyet a feltételekhez mellékelünk. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő az eladó irodájának címére (BeGadget s.r.o., Moskevská 531/62, 101 00, Prága 10 - Vršovice) vagy az eladó info@begadget.hu e-mail címére küldheti el.

Az ÁSZF 2. pontja szerinti adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva megszűnik. Az árut a vevőnek tizennégy (14) napon belül kell visszaküldenie az eladónak az adásvételi szerződéstől való elállásának az eladóhoz való eljuttatásától számítva. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli az áru visszaküldésével járó költségeket az eladónak, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan hagyományos postai úton nem lehet visszaküldeni.

Az adásvételi szerződéstől az Általános Szerződési Feltételek 2. pontja szerinti elállás esetén az eladó az adásvételi szerződéstől való vevő általi elállást követő tizennégy (14) napon belül visszaküldi a vevőtől kapott pénzösszeget, ugyanúgy, mint az eladó kapott a vevőtől. Az eladó jogosult a vevő által az áru vevőnek történő visszaküldésekor vagy egyéb módon nyújtott teljesítményt is visszaadni, ha a vevő beleegyezik és a vevőt nem terheli többletköltség. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszaadni a kapott pénzt a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut az eladónak küldte.

Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítésére irányuló igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényével.

Azokban az esetekben, amikor a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, az áru átvételéig. a vevő által. Ebben az esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül visszaküldi a vevőnek a vevő által megadott számlára.

Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a vevő viseli az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket.

A dugaszolható fejhallgatót higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni.

Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó csak a legalacsonyabb felajánlott fuvarösszeg után jogosult visszatérítésre (ha drágább szállítási módot választott).

Ha az áruval együtt ajándékot is átadnak a vevőnek, az ajándékozási szerződés az eladó és a vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés hatályát veszti és a vevő köteles visszaküldeni az ajándékot.

 

A vevő a reklamált árut elküldi az eladó címére: 

BeGadget s.r.o., Moskevska 531/62, 101 00 Prága, Cseh Köztársaság
Tel: +420 739 130 945

ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁSA

Ha a fuvarozási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.

Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, a vevő köteles az árut átvételkor átvenni.

Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon kell kiszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt kiszállításával járó költségeket, ill. más szállítási móddal kapcsolatos költségek.

A Vevő az árunak a fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A küldeménybe való jogosulatlan belépésre utaló csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a küldeményt a fuvarozótól.

A felek áruszállítással kapcsolatos egyéb jogaira és kötelezettségeire az eladó különleges szállítási feltételei vonatkozhatnak, ha azt az eladó adta ki.

HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOG

A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogaira vonatkozó jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Ptk. 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. §-ai, valamint a 2014. évi CX. 634/1992 Coll., A fogyasztóvédelemről, későbbi szabályozás szövegében).

Az eladó az átvételkor válaszol a vevőnek, hogy az áru hibátlan. Az eladó különösen azért felelős a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, és megállapodás hiányában rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a vevő vagy a gyártó az áru jellegére és az általa készített reklámra vonatkozóan leírt vagy elvárt, az áru megfelel az adott terméknek. rendeltetésszerű használat, amelyet az eladó megjelöl, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják, az áru minőségében vagy kialakításában megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a kialakítást a megállapodás szerinti minta vagy modell szerint határozták meg, az áru megfelelő mennyiség, méret vagy súly, és az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Az Általános Szerződési Feltételek 2. cikkében említett rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hibáért, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg, a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódásra, hibás használt árura. a használat vagy elhasználódás mértékének megfelelő a vevő, vagy ha ez az áru jellegéből következik.

Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az árut az átvétel időpontjában hibásnak kell tekinteni. A vevő a fogyasztási cikken előforduló hibára való jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult gyakorolni.

A hibás teljesítésből eredő jogait a vevő gyakorolja az eladó azon címén, ahol az árusított áruk köre tekintetében a reklamáció lehetséges, illetve a székhelyén vagy a telephelyen.

Az eladó köteles a vevőnek írásbeli visszaigazolást (panaszjegyzőkönyvet) kiadni arról, hogy a vevő mikor gyakorolta a jogát, mi a reklamáció tartalma és a vevő a panasz kezelésének módját kéri; valamint a panasz kezelésének időpontjáról és módjáról szóló igazolás, ideértve a javítás és annak időtartamának igazolását, vagy a panasz elutasításának írásos indoklását.
A termék átvételét követően az eladó ezt az átvételt e-mailben visszaigazolja a vásárlónak, a vevő megrendelésben megadott e-mail címére.

A reklamációt, ideértve a hibaelhárítást is, legkésőbb a reklamációtól számított 30 napon belül kell rendezni, kivéve, ha az eladó a fogyasztóval hosszabb határidőben állapodik meg.

A reklamáció akkor tekintendő rendezettnek, ha a kereskedő értesíti a fogyasztót, hogy a panaszt rendezték és milyen módon.

A fogyasztó a reklamáció tudomásul vételét követően jogosult a reklamáció alapján az áruszállítás díjának megfizetésére.

A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja.

A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg.
Az eladót a vevővel szemben semmilyen magatartási kódex nem köti az 1826. § (1) bekezdése értelmében. A fogyasztói panaszok kezelését az eladó az info@begadget.hu elektronikus címen keresztül biztosítja. Az eladó a vevő panaszának rendezésével kapcsolatos tájékoztatást küld a vásárló e-mail címére.
A Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, IČ: 000 20 869, internetcím: https://adr.coi.cz/cs, felelős a peren kívüli eljárásokért. az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták rendezése. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére.
Európai Fogyasztói Központ, Cseh Köztársaság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz a 524/2013/EU rendelet értelmében kapcsolattartó pont. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i határozata az online vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Online Consumer Dispute Resolution Regulation).
Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi engedélyek ellenőrzését az illetékes kereskedelmi engedélyező iroda végzi hatáskörében. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság korlátozott mértékben felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992.
A Vevő ezúton vállalja a Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében a körülmények megváltozásának kockázatát.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A vevő tájékoztatási kötelezettsége a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke értelmében. 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: GDPR rendelet) a vásárló személyes adatainak adásvételi szerződés teljesítése, adásvételi szerződés megkötése céljából történő kezelésével, valamint az eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából.

ÜZLETI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K TÁROLÁSA

Az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról és egyes törvények módosításáról szóló 480/2004. sz. törvény (Egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény) 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Vevő vállalja, hogy kereskedelmi kommunikációt küld. az Eladó által elektronikus címre vagy a vevő telefonszámára. Az eladó a GDPR rendelet 13. cikkében foglalt, a vásárló személyes adatainak kereskedelmi kommunikáció küldése céljából történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét a vásárlóval szemben külön dokumentum útján teljesíti.

A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy számítógépén úgynevezett cookie-kat tároljanak. Amennyiben a weboldalon vásárlás lebonyolítása és az eladó adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése lehetséges anélkül, hogy a vevő számítógépén úgynevezett cookie-kat tárolna, a vásárló az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

SZÁLLÍTÁS

A vevő e-mail címére kézbesíthető.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.

Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy az üzleti feltételek módosításai és kiegészítései írásos formanyomtatványt igényelnek.

Az adásvételi szerződést az üzleti feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány mintát a feltételekhez mellékeljük.

Az eladó elérhetőségei: szállítási cím -Moskevska 531/62, 101 00, Prága, Csehország; email cím info@begadget.hu; telefon +420 739 130 945. 

Prágában 2021.02.25-én