.

Reklamációs feltételek

Ha üzletünkben felszerelést vásárol, akkor teljesen biztos lehet benne, hogy egy teljesen új, eredeti terméket kap.

HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOG

A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogaira vonatkozó jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Ptk. 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. §-ai, valamint a 2014. évi CX. 634/1992 Coll., A fogyasztóvédelemről, későbbi szabályozás szövegében).

Az eladó az átvételkor válaszol a vevőnek, hogy az áru hibátlan. Az eladó különösen azért felelős a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

 • az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, és megállapodás hiányában rendelkezik a vevő vagy a gyártó által leírt vagy elvárt tulajdonságokkal, tekintettel az áru jellegére és az általuk készített reklámra,
 • az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a felhasználásukra megjelölt, vagy amelyre az ilyen árukat általában használják,
 • az áru minőségében vagy kialakításában megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a kialakítást az egyeztetett minta vagy modell szerint határozták meg,
 • az áru megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van és az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Az Általános Szerződési Feltételek 2. cikkében említett rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hibáért, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg, a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódásra, hibás használt árura. a használat vagy elhasználódás mértékének megfelelő a vevő, vagy ha ez az áru jellegéből következik.
Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az árut az átvétel időpontjában hibásnak kell tekinteni. A vevő a fogyasztási cikken előforduló hibára való jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult gyakorolni.
A hibás teljesítésből eredő jogait a vevő gyakorolja az eladó azon címén, ahol az árusított áruk köre tekintetében a reklamáció lehetséges, illetve a székhelyén vagy a telephelyen.
A reklamációt, ideértve a hibaelhárítást is, legkésőbb a reklamációtól számított 30 napon belül kell rendezni, kivéve, ha az eladó a fogyasztóval hosszabb határidőben állapodik meg.
A reklamáció akkor tekintendő rendezettnek, ha a kereskedő értesíti a fogyasztót, hogy a panaszt rendezték, és milyen módon.
A fogyasztó a reklamáció tudomásul vételét követően jogosult a reklamáció alapján az áruszállítás díjának megfizetésére.
A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja

Az eladó által az e-shopban kínált termékeket az Európai Unió egész területéről vásárolják, így egy úgynevezett európai disztribúcióról van szó. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem európai terjesztésről van szó. Ebben az esetben a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlása esetén közvetlenül az eladóhoz kell fordulni. Konkrét termék pontos eredetével kapcsolatos információ esetén a vevő a +420 739 130 945-ös infovonalon érdeklődhet, vagy érdeklődhet az info@begadget.hu e-mail címen.
 

A vevő a reklamált árut elküldi az eladó címére: 

BeGadget s.r.o., Moskevska 531/62, 101 00 Prága, Cseh Köztársaság
Tel: +420 739 130 945

Garanciális feltételek

 • A 24 hónapos jótállási idő a fogyasztókkal kötött adásvételi szerződésekre vonatkozik;
 • Vállalkozó és vállalkozási tevékenysége körében szerződést kötő személy részére történő értékesítés esetén 12 hónap szavatossági idő kerül megállapításra;
 • A jótállás alapja az üzletünk által biztosított jótállási jegy vagy egyéb dokumentumok;
 • A vevő visszaszállítja az árut az eladóhoz csere/visszaküldés, valamint diagnosztika és garanciális szerviz céljából.

Figyelem

A termékre nem vonatkozik a garanciális javítás, ha:

 • a terméken mechanikai, termikus vagy elektromos sérülések láthatók (beleértve a rejtett sérüléseket is);
 • a termék gondatlan kezelés következtében megsérült;
 • a termék nyomokban idegen anyagokat, tárgyakat vagy folyadékokat tartalmaz, amelyek belsejében keletkeztek;
 • a termék meghibásodását nem szabványos vagy nem kompatibilis alkatrészek, alkatrészek, szoftverek, fogyóeszközök, tisztítószerek használata okozza;
 • a terméken elemek, tűz, háztartási tényezők által okozott károk láthatók;
 • a termék szállítás, tárolás vagy az üzemeltetési előírások megsértése következtében megsérült, különösen, ha a terméken túlmelegedés, megégett érintkezők vagy nyomtatott áramköri lapok láthatók;
 • külső beavatkozás nyomai vannak, vagy jogosulatlan javítást kíséreltek meg;
 • a gyártói vagy szállítói garanciális plombák sérültek, a gyártói jelölések vagy a sorozatszám sérültek, olvashatatlanok vagy ragasztás nyomai láthatók rajtuk. 

Minőségi áruk cseréje

 • az árut nem használták fel;
 • gyártási megjelenése megmarad;
 • hasznos tulajdonságai megmaradnak;
 • a gyári címkéket és pecséteket megtartják;
 • van pénztárbizonylat és/vagy készpénzes eladási bizonylat.

 

Garanciális szervizzel és visszaküldéssel kapcsolatos kérdéseivel hívjon minket a +420 739 130 945 telefonszámon (munkanapokon 9:00 és 17:00 között), vagy írjon nekünk az info@begadget.hu